Бидний зорилго ажил олгогч, ажил хайгч нарыг оновчтой, хурдан шуурхай холбоход оршино. Үүнд: Ажил хайгч та өөрийн мэдээллийн санг www.findjob.mn вэб хуудаснаа бүрдүүлснээр, та байгууллага бүрт хандаж, дахин дахин анкет бөглөх шаардлагагүй болно. Өөрийн анкет болон хавсралт материалуудаа хүссэнээ удирдаж, шинэчилж хүссэн байгууллага руугаа илгээх боломжтой боллоо. Ажил олгогч та байгууллагын танилцуулга, брошур, танилцуулга, ажлын байрны зар гэх мэт www.findjob.mn вэб хуудас дахь мэдээллээ хүссэнээр удирдах боломжтой болно. Түүнчлэн хүний нөөцийн хэрэгцээнд нийцсэн олон улсын стандарт бүхий анкетыг онлайнаар хүлээн авч, бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын процессыг автоматжуулах, олоун улсын стандарт бүхий тайлан хүлээн авах боломжтой боллоо. Тайлан бичихэд цагаа зарцуулах биш, тайландаа дүн шинжилгээ хийж, ажлаа илүү сайжруулахад цагаа зарцуулцгаая.