...

Гэрэлтсуйхан ХХК- ийн Гүйцэтгэх захирал Б.Мөнхчимэгийн 17 жилийн турш хөгжүүлж ирсэн үнэтэй туршлагыг хүргэж байна.

www.findjob.mn - ээс нягтлангийн ажлын байрны аян зарласантай холбоотойгоор нягтлангууддаа болон энэ мэргэжлээр төгссөн, сонгох гэж байгаа бүх хүмүүстээ мэдээлэл өгөх зорилгоор

Нягтлан бодох бүртгэлийн  аутсорсингийн үйлчилгээ үзүүлдэг Гэрэлтсуйхан ХХК- ийн Гүйцэтгэх захирал Б. Мөнхчимэгийн 17 жилийн турш хөгжүүлж ирсэн үнэтэй туршлагыг хүргэж байна.

Дэлгэрэнгүй

...

Л.ЗОЛЗАЯА “PROMOTION CRAFT” ХХК - ийн үүсгэн байгуулагч : Хүмүүсийн сэтгэлгээнд нөлөөлж байгаа нь бидний ажлын гол үнэ цэнэ юм.

Эхлээд “Чи яагаад үүнийг хиймээр байгаа вэ?” гэдэг асуултанд хариулах хэрэгтэй . Тэрнээс хэн нэгэн хүн хийж байгаа учраас чи дуурайж хийж байгаа бол нээх хол явахгүй байх. Энэ асуултандаа л үнэн сэтгэлээсээ зөв хариулж, тэр хариулт нь чамайг догдлуулж, чи түүндээ бат итгэлтэй байж чадаж байвал эхлэх хэрэгтэй. 

Дэлгэрэнгүй

Debug toolbar